Watts2win

Watts2win is een spel om de energietransitie in bestaande wijken te verduidelijken. Om te spelen kun je een app downloaden in de Play Store. Je speelt op je telefoon, maar het dashboard kun je het beste op een groter scherm projecteren. Kijk voor meer informatie op pagina “Handleiding”

Het dashboard van Watts2win met de stand in gereduceerde grijze stroom, gasverbruik en CO2 emissies.

Waarom deze game?

De energietransitie in bestaande buurten is zeer complex. Het gaat om een balans in consumptie en productie, die verandert al naar gelang de omstandigheden, zoals de seizoensverschillen. Het gaat ook om conversie (warmtepompen b.v.), opslag en transport van zowel elektriciteit als warmte. Deze kunnen diverse dragers hebben; die ook diverse eisen stellen aan bijvoorbeeld de hoeveelheid ruimte. Bovendien zijn er vele partijen betrokken die elk hun eigen belangen hebben. Dat varieert van een machtige, afstandelijke rijksoverheid die met haar beleid zeer bepalend kan zijn, tot kleine zeer betrokken partijen zoals de bewoners.

Watts2win maakt de complexiteit behapbaar door:

A De situatie stapsgewijs complexer te maken.

B De veranderingen op een kaart te visualiseren.

C Heldere feedback te geven in de vorm van grafieken

Het spel is gebaseerd op data van het CBS, de gemeente Dongen, Enexis en het kadaster. De cijfers zijn echt; de bewoners zijn virtueel.

Het spel geeft elke ronde feedback. In het dashboard kun je de besparingen op CO2, grijze stroom en gas van de spelers met elkaar vergelijken. Zo wordt ook duidelijk welk effect de verschillende maatregelen hebben. In hun spelersaccount kunnen de spelers de bronnen zien van de elektriciteit (zelf opgewekt of extern van het net) en hun warmte.

Watts2win richt zich op bestaande wijken en buurten, omdat hier de grootste uitdaging ligt voor de energietransitie. De leerdoelen worden nader toegelicht op de betreffende pagina.

Primaire doelgroep van de Watts2win energy game zijn studenten uit het domein van de Built Environment, dus Ruimtelijke Ordening en Planologie, Urban Design, Ruimtelijke Ontwikkeling, et cetera. Daarnaast is het spel interessant voor gemeenten, energiecoöperaties en bewoners die snel aan de slag willen met de energietransitie, maar niet weten waar ze moeten beginnen.

Het spel duurt ongeveer 90 minuten. In die tijd heb je virtueel een transitie van 10 jaar doorlopen, beginnend bij het leggen van zonnepanelen tot de aanleg van een collectieve warmtevoorziening.